Strona startowa

Wiadomości

Wyświetl wiadomości:

Wiadomości:

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Dodał: red, edycja: 2020-01-03 10:46:20 Komentarze ()  (czytane 1313 razy)

Burmistrz Miasta Biłgoraja ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Biłgoraja. Konkurs obejmuje wspieranie zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; spierania i upowszechniania kultury fizycznej; ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych. więcej»

TAGI: biłgoraj, konkurs ofert, współpraca z organizacjami pozarządowymi, zadania publiczne

Nowe konkursy dla organizacji pozarządowych na nowych formularzach ofert (VIDEO)

Dodał: red, edycja: 2019-12-10 15:38:07 Komentarze ()  (czytane 1315 razy)

W starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się szkolenie omawiające elementy nowych druku oferty dla organizacji pozarządowych, które aplikują o wsparcie do jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiono na nim m. in. jak przygotować ofertę, czyli jak opisać działania, potrzeby i rezultaty, jakie zastosować wskaźniki i jak zmierzyć rezultaty. Było także kilka słów o zasadach konstrukcji budżetu zadania. więcej»

TAGI: ogranizacje pozarządowe, szkolenie, nowe wzory ofert, powiat biłgorajski

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na 2019 rok

Dodał: red, edycja: 2019-01-04 15:09:37 Komentarze ()  (czytane 1613 razy)

Burmistrz Biłgoraja ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta. Swe wnioski w zakresie kultury; sportu, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym; ochronie zdrowia i działalności na rzecz organizacji non profit, składać mogą organizacje pozarządowe. więcej»

TAGI: otwarty konkurs ofert, oranizacje pozarządowe, wsparcie dla organziacji pozarządowych, biłgoraj

Uwaga organizacje pozarządowe są pieniądze do wzięcia

Dodał: red, edycja: 2019-01-03 11:52:42 Komentarze ()  (czytane 2443 razy)

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania Powiatu Biłgorajskiego planowane do realizacji w 2019 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa i promocji zdrowia. więcej»

TAGI: otwarty konkurs ofert, organizacje pozarzadowe, konkurs dla organizacji pozarządowych, powiat biłgorajski

REKLAMA

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Dodał: red, edycja: 2018-01-04 11:31:57 Komentarze ()  (czytane 1697 razy)

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Burmistrz Biłgoraja ogłasza otwarty konkurs ofert. więcej»

TAGI: konkurs ofert, biłgoraj, wsparcie dla organizacji pozarządowych, gmina miasto biłgoraj

Ogłoszono konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Można aplikować o środki Powiatu Biłgorajskiego

Dodał: red, edycja: 2017-12-08 11:35:30 Komentarze ()  (czytane 1917 razy)

Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłosił otwarte konkursy ofert na zadania planowane do realizacji w 2018 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia. Termin składania ofert mija 29 grudnia br. o godzinie 15.30. więcej»

TAGI: powiat biłgorajski, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, konkurs ofert

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Dodał: red, edycja: 2017-01-07 12:01:07 Komentarze ()  (czytane 2051 razy)

Burmistrz Miasta Biłgoraj w dniu 3 stycznia br. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Miasta Biłgoraj. Konkurs obejmuje wspieranie zadań publicznych z zakresu Kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia. więcej»

TAGI: konkurs otwartych ofert, miasto biłgoraj, konkurs ofert, organizacje pozarządowe biłgoraj

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na 2017 rok

Dodał: red, edycja: 2017-01-05 08:14:53 Komentarze ()  (czytane 1746 razy)

Zarządu Powiatu w Biłgoraju 4 stycznia 2017 roku ogłosił otwarty konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w bieżącym roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia. więcej»

TAGI: otwarty konkurs ofert, zarząd powiatu, organizacje pozarządowe, powiat biłgorajski

REKLAMA

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Biłgoraj z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

Dodał: red, edycja: 2016-05-22 09:31:27 Komentarze ()  (czytane 1927 razy)

Program współpracy Miasta Biłgoraj z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami protestującymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 został uchwalony 24 września 2014 roku, jego podstawą prawną jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. więcej»

TAGI: miasto biłgoraj, organizacje pozarządowe, program współpracy, sprawozdanie za 2015 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok

Dodał: red, edycja: 2016-05-21 14:57:02 Komentarze ()  (czytane 1332 razy)

Program współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok, został przyjęty przez radę Powiatu pod koniec stycznia 2015 roku. Zawierał on cele i zasady współpracy, określał podmioty współpracy oraz wytyczał m. in. ich zakres, formę i warunki finansowania. więcej»

TAGI: organizacje pozarządowe, powiat biłgorajski, współpraca z organizacjami pozarządiwymi, sprawozdanie za 2015 rok

Konkurs dla organizacji pozarządowych na 2016 rok

Dodał: red, edycja: 2016-01-05 11:32:49 Komentarze ()  (czytane 1770 razy)

Burmistrz Miasta Biłgoraj w dniu 5 stycznia br. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych współfinansowanych z budżetu Miasta Biłgoraj. Chodzi o zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. więcej»

TAGI: konkusr dla organizcji pozarządowych, biłgoraj, konkurs ofert, wsparcie dla organizacji pozarządowych

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Dodał: red, edycja: 2015-02-03 12:18:50 Komentarze ()  (czytane 2614 razy)

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Uchwały Rady Miasta Biłgoraj, Burmistrz Biłgoraja ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Miasta Biłgoraj. więcej»

TAGI: konkurs ofert, miasto biłgoraj, organizacje pozarządowe, dotacje z budżetu miasta

REKLAMA

Miasto daje pieniądze organizacjom pozarządowym. Masz pomysł jak wykorzystać te środki? Złóż wniosek!

Dodał: red, edycja: 2014-01-13 15:08:51 Komentarze ()  (czytane 3246 razy)

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych, Burmistrz Miasta Biłgoraj ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. Sprawdź szczegóły więcej»

TAGI: organizacje pozarządowe, dotacja z urzędu miasta, miasto biłgoraj, konkurs ofert

Powiat podsumował zeszłoroczną współpracę z organizacjami pozarządowymi

Dodał: red, edycja: 2013-05-01 19:48:15 Komentarze ()  (czytane 1764 razy)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 przedstawione zostało podczas kwietniowej sesji rady Powiatu w Biłgoraju. więcej»

TAGI: powiat biłgorasjki, współpraca z organizacjami pozarządowymi, dotacje, konkurs ofert

Miasto wesprze kulturę, sport i integrację społeczną

Dodał: red, edycja: 2013-02-04 11:30:30 Komentarze ()  (czytane 2208 razy)

Burmistrz Biłgoraja 1 lutego br. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Miasta. Konkurs obejmuje wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz integracji społecznej i wspieraniu przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania marginalizacji osób wykluczonych społecznie. więcej»

TAGI: urząd miasta biłgoraj, konkurs ofert, dotacje

Po pieniądze do Starostwa

Dodał: red, edycja: 2013-02-04 11:15:59 Komentarze ()  (czytane 2428 razy)

Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania planowane w 2013 roku w zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia. Łącznie przeznaczono na ten cel ponad 58 tys. zł. więcej»

TAGI: starostwo powiatowe w biłgoraju, konkurs ofert, dotacje

REKLAMA

Burmistrz dotrzymał słowa

Dodał: RED, edycja: 2012-03-09 12:17:23 Komentarze ()  (czytane 1959 razy)

-Dziś podpisałem dodatkowy konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. - poinformował nas 8 marca br. Burmistrz Janusz Rosłan. Już od 9 marca, m. in. kluby sportowe mogą składać wnioski o pieniądze na realizację zadań publicznych z budżetu Miasta Biłgoraj. więcej»

TAGI:

Otwarty konkurs ofert, czyli Powiat daje pieniądze

Dodał: red, edycja: 2012-01-27 10:02:39 Komentarze ()  (czytane 2267 razy)

Powiat daje pieniądze na zadania planowane w 2012 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia. Wystarczy złożyć wniosek i czekać na rozstrzygnięcie konkursu. Sprawdź zasady. więcej»

TAGI:

Miasto rozdaje pieniądze - wystarczy złożyć wniosek

Dodał: red, edycja: 2012-01-18 17:24:09 Komentarze ()  (czytane 4752 razy)

Burmistrz Biłgoraja ogłosił właśnie konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. Do wzięcia jest w sumie ponad 400 tys. zł. więcej»

TAGI:

Kolejna chłodnia i przetwórnia powstanie w naszym powiecie

Dodał: red, edycja: 2011-07-04 11:59:11 Komentarze ()  (czytane 8007 razy)

Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” jeszcze we wrześniu br. rozpocznie budowę chłodni i sortowni owoców w Olchowcu (Gmina Obsza) w powiecie biłgorajskim. Inwestycja będzie dofinansowana z funduszy europejskich. Obecnie trwa konkurs ofert. więcej»

TAGI:

REKLAMA

brak zdjęcia

Otwarty konkurs ofert na zadania Powiatu Biłgorajskiego w 2009 r.

Dodał: klaudia, edycja: 2009-03-10 14:15:24 Komentarze ()  (czytane 1579 razy)

Otwarty konkurs ofert. więcej»

TAGI:

brak zdjęcia

Otwarty konkurs ofert - ogłoszenie

Dodał: AN, edycja: 2008-08-30 13:18:42 Komentarze ()  (czytane 1324 razy)

Wójt Gminy Biłgoraj ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych w sferze: krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
więcej»

TAGI:

Telewizja

Marcin Romanowski o wyborach prezydenckich 2020

Rewitalizacja Placu Wolności w Biłgoraju. Film i zdjęcia z lotu ptaka

Biłgoraj "Noc Muzeów 2020" fragment koncertu Łukasza Jemioły

Krzysztof Hetman, europoseł i wiceprezes PSL o wyborach korespondencyjnych w Polsce

Transmisja Mszy świętej z kościoła św. Michała Archanioła w Soli

Rozmowa z Lubelskim Kuratorem Oświaty

więcej

Sport

Specjalne pakiety mają wspierać Ładę Biłgoraj

Nastały ciężkie czasy, również dla sportu. Problemy finansowe nie ominęły biłgorajskiej Łady. -Chcemy z Waszą pomocą uratować budżet Łady i wspólnymi siłami sprawić, aby ten jubileuszowy rok, mimo koronawirusa, został dobrze zapisany na kartach historii naszego klubu - piszą przedstawiciele klubu. więcej»

więcej

Kultura, rozrywka

Krzyż epidemiczny postawiono w centrum Biłgoraja (FOTO, AUDIO)

Dziś na placu kościoła św. Jerzego w Biłgoraju poświęcono krzyż epidemiczny, tzw. karawakę. Umieszczona została na nim modlitwa świętego biskupa Zacharego, która w historii ratowała już ludzi m. in. przed epidemią dżumy. więcej»

więcej

Polityka

Józefów. Rada za absolutorium i nowymi inwestycjami

Rada Miejska w Józefowi udzieliła burmistrzowi Romanowi Dziurze absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 28 maja, za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni, biorący udział w obradach. Plan dochodów za 2019 rok został wykonany 98,96%, a wydatków - 89,63 %. więcej»