Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

80-lecie biłgorajskiego Liceum Ogólnokształcącego

Dodał: red Data: 2017-10-03 14:57:44 (czytane: 3516)

Z Marianem Klechą dyrektorem I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju rozmawiamy o historii placówki, jej pracownikach i absolwentach, osiągnięciach i planach na przyszłość. To wszystko u progu uroczystości jubileuszowych, które zaplanowano na 7 października br.

Biuro Rachunkowe BIURGAW Jan Gawda - rozliczenia podatkowe, księgowość, doradztwo, podatki
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, Biłgorajbilgoraj.com.pl: Wielkimi krokami zbliża się jubileusz 80-lecia Liceum, dziś noszącego imię Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na początku przypomnijmy program jubileuszu i wydarzenia jakie będą mu towarzyszyć...
Marian Klecha: Uroczystości jubileuszowe odbędą się 7 października i rozpoczną o godz. 10:00 Mszą św. w Kościele św. Jerzego, po której wszyscy  przejdą do budynku szkoły, gdzie odbędzie się  odsłonięcie ściany z obrazem „Kopernik”  Stefana Knappa oraz część oficjalna w auli. Mam nadzieję, że absolwenci  przypomną sobie minione chwile i odświeżą dawne znajomości podczas spaceru po szkole. Atmosferę dawnych lat przybliży zakątek wspomnień i kawiarenki, w których odbędą się spotkania poszczególnych roczników. Wieczorem goście spotkają się na Balu Absolwenta. 7 października będzie uwieńczeniem wielu działań towarzyszących Jubileuszowi, które podejmowaliśmy w ciągu ostatniego roku, a były to: konkursy, spotkania młodzieży z absolwentami, rajdy piesze i rowerowe.

Rozumiem, że w przygotowanie tego bogatego programu włączyła się cała społeczność szkoły. Jak wygląda podział obowiązków?
Rzeczywiście, zorganizowanie obchodów wymagało wielu przygotowań. Chcemy pozostawić trwałą pamiątkę po tym jubileuszu, dlatego powstała monografia szkoły, strona internetowa 80-lecia oraz liczne wydarzenia towarzyszące miały pomóc rozpropagować to wydarzenie. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania  nauczycieli i uczniów. W ubiegłym roku powstał komitet organizacyjny jubileuszu, który był odpowiedzialny za koordynowanie prac i angażowanie szerszego grona do realizacji konkretnych zadań.

Jubileusz 80-lecia placówki, to święto przede wszystkim absolwentów, których szkolne lata związały z historią szkoły. Jednym z etapów przygotowań do jubileuszu były spotkania z absolwentami. Proszę przybliżyć nam ich ideę i główne założenia...
Pomysł spotkań z absolwentami zrodził się jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Chcieliśmy  umożliwić  naszym uczniom  poznanie osób, które są absolwentami liceum,  reprezentują różne pokolenia i wybrali interesujące ścieżki kariery zawodowej. Była to też okazja dla zaproszonych gości, by choć na chwilę mogli  powrócić do lat młodości. Spotkania przebiegały w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, wzbudzały ogromne zainteresowanie młodzieży, o czym świadczyła frekwencja na spotkaniach i liczne pytania zadawane gościom.

Ilu uczniów opuściło mury placówki?
Z okazji jubileuszu podjęliśmy próbę odtworzenia listy absolwentów liceum. Przedsięwzięcie to okazało się niezwykle trudne przede wszystkim z powodu rozległego przedziału czasowego funkcjonowania palcówki. W ciągu minionych 80 lat miało miejsce wiele wydarzeń historycznych i zmieniała się lokalizacja szkoły oraz jej archiwum. Brak części dokumentacji z początku istnienia szkoły oraz trudności w odczytaniu  zniszczonych dokumentów są przyczyną niepełnej listy absolwentów lub występujących pomyłek. W tej sytuacji liczba 13 200 absolwentów jest szacunkowa, ale z pomocą Absolwentów zechcemy ją uzupełniać.
 
Nie byłoby szkoły, gdyby nie kadra dydaktyczna. Zanim przejdziemy do początków działalności i kolejnych etapów historii szkoły. Chciałbym zapytać o nauczycieli, jak wyglądał ruch kadrowy w minionych 80-latach i jakich nauczycieli należy - z racji zasług - wspomnieć?
Szkoła od zawsze odgrywała ogromna rolę w kształceniu kolejnych pokoleń. Niezaprzeczalnie wpływ na to miała kadra nauczycielska. Pierwszą radę pedagogiczną tworzyło 13 profesorów. W okresie tych 80 lat nieunikniony był ruch kadrowy wynikający z upływu czasu czy sytuacji życiowych. Około 200  nauczycieli związało swoje losy z naszą szkołą. Wielu z nich spędziło tu większą część lub całe swoje życie zawodowe. Każdy z nauczycieli w tych murach pozostawił cząstkę siebie, tym samym tworząc niepowtarzalną atmosferę szkoły. Każde pokolenie może w swoich wspomnieniach przywołać  postaci, których się nie zapomina. Byli też tacy nauczyciele, którzy stali się legendą szkoły, np.: profesor Aniela Dudekowa czy profesor Stanisław Adamczyk. Na przestrzeni osiemdziesięciu lat ogromne zasługi dla rozwoju szkoły mieli moi poprzednicy, szczególnie chciałbym tutaj podkreślić zasługi  dyrektora Mieczysława Wlazia. Dzięki ich pracy, zaangażowaniu szkoła wyróżnia się wśród innych placówek.

marian_klecha.jpg

Jak wyglądał początek Liceum, było to w 1937 roku i placówka składała się z Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego...
Powstanie szkoły poprzedzone było intensywnymi działaniami Towarzystwa Szkoły Średniej w Biłgoraju mającymi na celu powołanie w mieście pierwszej placówki ogólnokształcącej.  Początkowo zajęcia odbywały się w trzech, a później w pięciu drewnianych budynkach wypożyczonych od Zarządu Miasta. Zorganizowano wyposażenie szkoły oraz sprowadzono do Biłgoraja nauczycieli. Dzięki składkom i datkom społecznym wybudowany został drewniany budynek na placu podarowanym przez biłgorajskich serwitutantów. Niestety rozpoczęcie zajęć w nowym budynku zaplanowane na 1 września 1939 roku stało się niemożliwe. Wybuch wojny przerwał dynamiczny rozwój szkoły już na samym początku jej istnienia.

Początki szkoły, wiążą się nierozerwalnie z II wojną światową. Jak wyglądała działalność placówki począwszy od września 1939 roku do roku 1945?
Z chwilą ogłoszenia komunikatu radiowego o wybuchu II wojny światowej i odwołaniu zajęć szkolnych na terenie Polski, w nowym budynku przystąpiono do zabezpieczania mienia. Gromadzone z ogromnym trudem sprzęty wynoszono na strych. Książki z biblioteki i materiały dydaktyczne nauczycieli oraz ważniejsze akta szkoły ukryto na strychu u państwa Żelazików w Biłgoraju, przy ulicy Polnej 2 (obecnie ulica Piłsudskiego). Tam  25 listopada 1939 r. odbyło się pierwsze tajne posiedzenie rady pedagogicznej, na którym podjęto uchwałę o zorganizowaniu kompletów tajnego nauczania. Nauka w tej formie trwała od 1 grudnia 1939 do 26 czerwca 1944 r. Pomimo niezmiernie trudnych i niebezpiecznych warunków, tajne nauczanie w Biłgoraju i powiecie biłgorajskim prowadziło łącznie 17 nauczycieli. Skorzystało z niego łącznie ok. 300 uczniów. Jednym z bohaterów tajnego nauczania był Profesor Stanisław Adamczyk – nauczyciel matematyki w naszej szkole.

Okres powojenny do łatwych nie należał...
Od 1 września 1944 roku zostały wznowione zajęcia w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Szkoły Średniej, które zlokalizowane było w dwupiętrowym murowanym budynku przy ul. Kościuszki.  Sprzęt, który przetrwał okres wojny ocalał w 50%, natomiast książki, pomoce naukowe nie zostały zniszczone, ale ich ilość nie była wystarczająca do zaspokojenia potrzeb związanych z pracą dydaktyczną. Z pomocą przyszli lokalni rzemieślnicy, a materiały dydaktyczne sprowadził osobiście dyrektor szkoły Stanisław Adamczyk. Szkoła starała się sprostać potrzebom młodzieży, której edukacja utrudniona była w okresie wojennym. Początkowo do wszystkich klas rekrutowano młodzież przede wszystkim z tajnych kompletów. Pomimo wsparcia ze strony społeczności, trudności finansowe, z jakimi borykało się Towarzystwo Szkoły Średniej, doprowadziły do upaństwowienia placówki. Była to jedna z wielu istotnych zmian jakie przechodziła szkoła w ciągu kolejnych lat. Od 1 maja 1946 roku, rozpoczęło działalność Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju. W dniu 1 września 1948 roku nastąpiła kolejna znacząca zmiana, zlikwidowano gimnazjum, a Szkołę Podstawową Nr 2 połączono z Liceum Ogólnokształcącym. Do 31 grudnia 1969 placówka funkcjonowała pod wspólną nazwą Szkoła Nr 2 Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju.

W okresie do 1989 roku szkoła funkcjonować już mogła w nowych budynkach. Chciałbym w tym momencie zapytać o bazę dydaktyczną placówki na przestrzeni minionych 80 lat, jak ona wyglądała na początku i jak kształtowała się?
Budynek przy ul. Kościuszki od roku 1944 stał się siedzibą pierwszego w Biłgoraju liceum ogólnokształcącego oraz bazą do dalszej rozbudowy szkoły. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu kolejnych dyrektorów, kadry pedagogicznej, uczniów i społeczności lokalnej możliwe było rozbudowanie i modernizowanie obiektu. Szkoła, która rozpoczęła działalność od 8 pomieszczeń, obecnie może poszczycić się między innymi ponad 30 salami lekcyjnymi, 2 pracowniami komputerowymi, reprezentacyjną i funkcjonalną aulą, zmodernizowaną stołówką,  skomputeryzowaną biblioteką z czytelnią, gabinetem pielęgniarki szkolnej, halą sportową oraz wielofunkcyjnym boiskiem.

Lata powojenne to nie tylko rozbudowa bazy dydaktycznej, ale także nazwiska zasłużonych osób, które przyczyniły się do rozwoju szkoły, w tym jej dyrektorzy...
Każdy z dyrektorów szkoły ma swoje zasługi i musiał zmierzyć się z licznymi wyzwaniami. Bolesław Piwoński objął stanowisko dyrektora jako pierwszy. Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej szkolnictwo średnie na naszym terenie reaktywowane było pod dyrekcją Stanisława Adamczyka, który obok Romana Molendy, kierował kompletami tajnego nauczania. Wawrzyniec Dyrka zajął się rozbudową szkoły na przełomie lat 50-tych i 60-tych kontynuowanej przez kolejnych dyrektorów Edwarda Pająka, Janinę Papiesz oraz Józefa Nowickiego. Rozbudowy szkoły poprzez dobudowanie nowego skrzydła wraz z halą sportową i stołówką dokonał   Mieczysław Wlaź - długoletni dyrektor i modernizator szkoły oraz jego następca - Stanisław Rząd. Szkoła stała się nowoczesnym budynkiem także dzięki ogromnemu wsparciu Antoniego Strzęciwilka - Kuratora Oświaty w Zamościu, naszego absolwenta.

Reklama.

Pamiętną datą w historii placówki jest także maj 1986 roku i wrzesień 2001 roku, czyli nadanie szkole imienia i ponowne powołanie przy Liceum Gimnazjum. Proszę opowiedzieć o tych wydarzeniach...
Bardzo ważnym wydarzeniem w historii szkoły było nadanie szkole imienia Organizacji Narodów Zjednoczonych 8 maja 1986 roku, a następnie przystąpienie szkoły do programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO 26 stycznia 1994 roku. Od tego czasu nasza szkoła podejmuje działania promujące kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia poprzez udział w akcjach, projektach i konkursach propagujących idee ONZ i UNESCO. Od 2007 roku współpracujemy również z Polskim Komitetem Narodowym UNICEF,  dzięki czemu nasza młodzież rozwija własne zainteresowania i podejmuje twórczą działalność na rzecz pokoju na świecie. Tym samym idee głoszone przez ONZ są upowszechniane przez naszych uczniów zarówno w społeczności lokalnej, jak i na terenie  kraju oraz za granicą. Wymiernymi efektami współpracy w ramach UNESCO są między innymi wyjazdy naszych uczniów na konferencje UNESCO do Paryża i Pekinu. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 lipca 2001 r. utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących, w którego skład weszły Liceum Ogólnokształcące im. ONZ i Powiatowe Gimnazjum Nr 2. Historyczny Sztandar Szkoły okazał się wciąż aktualny.

Przez lata szkoła ugruntowała swą pozycję nie tylko w powiecie biłgorajskim czy Zamojszczyźnie, ale w województwie i kraju. To zasługa przede wszystkim sukcesów dydaktycznych, do tych najważniejszych zaliczyłby pan...

Najważniejszym celem szkoły jest utrzymanie wysokiego poziomu nauczania oraz bardzo dobre przygotowanie młodzieży do egzaminów maturalnych. Warto zauważyć, że liczba uczniów zdających egzamin na poziomie rozszerzonym jest u nas największa spośród szkół powiatu biłgorajskiego.  Zgodnie ze standardami ogólnopolskimi osiągamy wysoki wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej. Nasze Liceum od lat zajmuje wysokie lokaty w ogólnopolskich rankingach. Liczne sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych i wysokie wyniki egzaminu maturalnego pozwalają rywalizować szkole z prestiżowymi placówkami w Polsce. Każdy ranking wymaga spełnienia wysokich wymagań, więc tym bardziej cieszy fakt, że nasze liceum kwalifikuje się do udziału w rywalizacji z najlepszymi szkołami pod względem różnorodnych działań.
Jednym z najważniejszych rankingów, w którym od lat szkoła zdobywa wysokie lokaty jest Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowywany przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”. Szkoła nasza należy do najlepszych liceów w Polsce, uzyskując tytuły Złotej, Srebrnej i Brązowej Szkoły. W Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2015 szkoła zakwalifikowała się do grona 200 liceów w Polsce najlepiej przygotowujących do studiów na kierunkach inżynierskich. W bardzo ważnym dla szkoły Rankingu Szkół Olimpijskich Perspektywy 2017 placówka została zakwalifikowana do grona 200 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w kraju.
W Rankingu „Kuriera Lubelskiego” na najlepsze liceum województwa  szkoła utrzymywała się w złotej dziesiątce najlepszych. W 2011 roku, w ostatniej edycji rankingu, „Złotą Tarczą” została nagrodzona szkoła spoza Lublina – i była to właśnie nasza szkoła. Kolejnym rankingiem, do którego przystępuje szkoła i corocznie zdobywa , a także najwyższe tytuły i wyróżnienia w różnych konkursowych kategoriach jest konkurs „Szkoła Innowacji” odbywający się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, który jest częścią projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Zwieńczeniem wszystkich dotychczasowych sukcesów jest honorowy tytuł „Szkoła – Innowacji – Grand Prix 2012-2017” przyznany naszemu liceum za zdobycie największej ilości tytułów „Lider Innowacji” spośród wszystkich szkół województwa lubelskiego objętych konkursem.
W 2014 roku liceum uzyskało także tytuł „Mistrza Odkrywców Talentów” nadany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji za wszechstronny rozwój i realizację pasji uczniowskich w różnorodnych dziedzinach. W 2016 roku zostaliśmy uhonorowani Certyfikatem potwierdzającym bardzo wysoką jakość pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej w roku szkolnym 2014/2015. Dużym wyróżnieniem dla szkoły jest to,  iż należymy do grona 45 liceów w Polsce zakwalifikowanych przez SGH do udziału w projekcie „Klasa akademicka SGH”. Na wysoką ocenę szkoły  pracuje od wielu lat, ciągle podejmuje nowe działania o charakterze innowacyjnym, które mają na celu wszechstronny rozwój młodzieży.  Każde wyróżnienie i uznanie dla placówki jest zasługą całej społeczności - uczniów i nauczycieli.

Sukcesy uczniów sukcesami szkoły?

Oczywiście, szkołę stanowią uczniowie. To dzięki sukcesom uczniów, ich ciężkiej pracy wspieranej przez nauczycieli, powstaje obraz szkoły sukcesu. Nasi uczniowie zdobywają tytuły laureatów w olimpiadach, konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych. Wszystkie sukcesy są dla nas bardzo ważne i sprawiają wiele radości, o nich informujemy na bieżąco media oraz całą społeczność szkolną. Laureaci konkursów są zapraszani do programów Telewizji Polskiej, najlepsi uczniowie otrzymują stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Lubelskiego, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Dzieła Nowego Tysiąclecia, Starosty Powiatu Biłgorajskiego i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Poza imponującymi sukcesami w olimpiadach i konkursach, warto zwrócić uwagę na ogromne zaangażowanie naszej młodzieży w życie szkoły i środowiska lokalnego. Przykładem jest  praca w Wolontariacie, świadcząca o wrażliwości młodych ludzi na potrzeby innych. Zaszczytem dla szkoły jest sprawowanie opieki nad sztandarem Światowego Związku  Żołnierzy Armii Krajowej Rejonu Biłgorajskiego, uczniowie reprezentują Związek i uczestniczą w obchodach uroczystości patriotycznych dla środowiska lokalnego.
Nasza młodzież jest otwarta  na poznawanie innych kultur. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się wymiany międzynarodowe. Szkoła obecnie współpracuje z niemieckim Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim, wymiana polsko-niemiecka trwa nieprzerwanie od 1996 roku i należy do najstarszych tego typu projektów w kraju. Dotychczas wzięło w niej udział 1500 osób, 50 koordynatorów i opiekunów. Prowadzimy także wymianę z bułgarskim Gimnazjum  Geo Milev w Burgas, z hiszpańską szkołą w Villafranca de los Barros, do 2013 roku odbywała się także wymiana z francuskim Lycee Jeanne d’Arc w Nancy. Wysoki poziom edukacji, różnorodne działania, udział w projektach, zaangażowanie we wszechstronny rozwój młodzieży, jak również liczne osiągnięcia i sukcesy uczniów sprawiają, że szkoła jest doceniana i otrzymuje prestiżowe wyróżnienia o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim.

Obok laurów dydaktycznych i sukcesów wychowawczych, powodem do dumy są także sukcesy sportowe uczniów...
LO im. ONZ w klasyfikacji wojewódzkiej we współzawodnictwie szkół średnich corocznie plasuje się w pierwszej dziesiątce, a w roku szkolnym 2014/2015 zajęło medalowe III miejsce. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w wielu dyscyplinach sportowych. Najważniejsze są oczywiście miejsca na podium zdobyte podczas zawodów na szczeblu wojewódzkim.  Wielokrotnie zdobywali złote medale w siatkówce i indywidualnych biegach przełajowych, srebrne medale w sztafetowych biegach przełajowych, w lidze LA oraz w pływaniu, a także brązowe w lekkiej atletyce i pływaniu. Bardzo liczna grupa młodzieży reprezentująca Szkolne Koło Strzeleckie bierze udział w zawodach strzeleckich, sportowo-obronnych, ratowniczych, marynistycznych i pożarniczych, osiągając wysokie lokaty na szczeblu rejonowym i ogólnopolskim. Na uwagę zasługują spektakularne wyniki w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” oraz  Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Wiedzy Morskiej „Polska Marynarka Wojenna, a Historia Wybrzeża Polskiego"
O osiągnięciach naszych sportowców świadczą liczne puchary i statuetki wyeksponowane w gablotach przy sali gimnastycznej i na strzelnicy.

Jakie dziś wyzwania stoją przez Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ?
Bieżący rok szkolny rozpoczął się dla nas od wielu zmian. W związku z reformą edukacji zlikwidowany został Zespół Szkół Ogólnokształcących i od 1 września szkoła zmieniła swoją nazwę na I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po raz pierwszy od wielu lat uzyskujemy swego rodzaju autonomię jako Liceum Ogólnokształcące. Dotychczas działaliśmy w połączeniu z liceum dla dorosłych lub gimnazjum. Status wydaje się być korzystny i pozwoli na jeszcze większe skupienie się na kształceniu średnim oraz potrzebach młodzieży zainteresowanej kontynuacją edukacji na poziomie akademickim. Wszelkiego rodzaju reformy stanowią wyzwanie. Chcielibyśmy wprowadzić je w naszej szkole w jak najmniej odczuwalnym stopniu niezaburzającym jakości procesu kształcenia. Z pewnością będzie wiązało się to z elastycznością w obliczu zmian. Priorytetem w tej sytuacji będzie wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom młodzieży.

Dziękuję za rozmowę.
Ja serdecznie dziękuję za podjęcie tematu 80-lecia naszej placówki.

Tagi: liceum biłgoraj   80-lecie lo im. onz w biłgoraju   wywiad z marianem klechą   jubileusz biłgorajskiego lieceum

Zobacz także

Powiatowe zmagania dzieci i młodzieży w tenisie stołowym drużynowym (WYNIKI)

Dodane: 2019-01-21 11:59 - Komentarze  (0)  czytane (292)

TAGI: tenis stołowy, igrzyska dzieci i młodzieży, sport szkolny, biłgorajDodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


więcej

Kursy językowe

więcej

Kursy prawa jazdy

Ośrodek Szkolenia Kierowców LUIS

ul. Lubelska 7 IIp, 23-400 Biłgoraj

więcej

Kursy i szkolenia

Ogłoszenia